Logo - RetScreen AS
Dine øyne med diabetes - vårt ansvar!Søknad for samarbeidsparnere
 • Start
 • 01. Hvem søker
 • 02. Lokalisasjon
 • 03. Nærområde
 • 04. Antall kunder
 • 05. Personell
 • 06. Netthinnekamera
 • 07. Opplæring
 • 08. Bredbånd
 • 09. Åpningstider
 • 10. Forventninger


Velkommen som samarbeidspartner hos Retscreen AS

Retscreen AS leverer ny infrastruktur og helsetjeneste for regelmessig netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati. Retscreen AS er en medisinsk poliklinikk lokalisert i Bodø. Systemet er satt opp som sentral innkallingsenhet som håndterer alle pasientrelaterte-aspekter. Lokale samarbeidspartnere knyttes opp til vårt system via kameraer som er kryptert inn til vår database innad i Norsk Helsenett.

Retscreen AS har avtale med Regionalt Helseforetak for leveranse av tjeneste. Systemet er godkjent innenfor Helfo og vanlige regler gjelder for pasientreiser og betaling. For hvordan denne tjenesten fungerer for pasienter se: «Jeg er pasient»

HVEM SØKER

Butikk / Kjede
Org.nr.
Daglig leder
Telefon
E-post
BESØKSADRESSE FOR PASIENTER

Navn
Gate
Postnr
TILGJENGELIGHET FOR PASIENTER

Angi parkeringmuligheter, og nærhet til kollektiv transport som taxi, buss, tog etc..
Parkering
Buss/tog
Annen kollektiv-trafikk
ANTALL KUNDER PR ÅR

Angi ca antall kunder pr dag/år
PERSONELL

Herunder antall personell som har opplæring/kunnskap om netthinnefotografering
NETTHINNEKAMERA

Har butikk allerede Zeiss Clarus digitalt netthinnekamera? Hvis nei, hvilket kamera er tilgjengelig?
OPPLÆRING

Hvor mange av personell tar bilder allerede? Har butikk mulighet for opplæring av minimum 2 personer i nytt kamerasystem hvis nødvendig?
NETT-TILGANGg

Har butikk bredbåndslinje og/ eller trådløst nett via 4G/5G?
ÅPNINGSTIDER

Butikkens åpningstider
FORVENTNINGER

Hvilke forventninger har dere til samarbeid med Retscreen AS?
0 av 10

SAMMENDRAG

01. Hvem søker
02. Lokalisjon
03. Nærområde
04. Antall kunder
05. Personell
06. Netthinnekamera
07. Opplæring
08. Bredbånd
09. Åpningstider
10. Forventninger
Fyll inn tallet 35: